NAŠE RAZLIKE SU NAŠA SNAGA

NoVI PROJEKAT U OKVIRU SLOBODNA ZONA JUNIOR PROGRAMA

U okviru programa Slobodna zona Junior, 2020. godine pokrenut je projekat Naše razlike su naša snaga sa namerom da se doprinese podsticanju, unapređenju i promovisanju vrednosti jednakosti, multikulturalizma, prihvatanja drugog i drugačijeg i poštovanja kulturne raznolikosti među mladima u Srbiji.

Cilj projekta je da izgradi kapacitete za prihvatanje kulturnog diverziteta i uspostavljanje interkulturnog dijaloga kod mladih ljudi različitog porekla, kulture i vere, kroz proces neformalnog učenja, interakciju i stvaranje.

Projekat će direktno uključiti devedeset izabranih mladih kreativaca uzrasta od 15 do 26 godina koji žive na teritoriji Republike Srbije.

U zavisnosti od njihovog interesovanja jedan deo mladih će učestvovati u Kampovima društveno-angažovanog filma Slobodne zone Junior koji će rezultirati proizvodnjom 12 dokumentarnih ostvarenja, dok će drugi deo njih učestvovati u Radionicama za facilitaciju dijaloga na teme pokrenute u filmovima nastalim u okviru projekta.

PROJEKCIJE I RAZGOVORI NA 40 LOKACIJA U SRBIJI

Dokumentarni filmovi praćeni razgovorima nakon projekcija biće prikazani na 60 posebno organizovanih filmskih događaja u srednjim školama i lokanim organizacijama u 40 mesta u Srbiji. Ove projekcije će biti deo šire kampanje za podizanje svesti o važnosti negovanja kulturne raznolikosti i multikulturalizma.

Proizvedeni filmovi zajedno sa predloženim modelima njihove upotrebe u cilju promovisanja kulturne različitosti biće dostupni i na online platformi koja će biti kreirana u prvoj polovini 2022. godine. Platforma će predstavljati dragocenu bazu resursa za korišćene filma kao sredstva za podizanje svesti o važnosti poštovanja kulturne raznolikosti i stvaranje povoljnijeg ambijenta za kulturnu imerziju među mladima. Baza filmova sa smernicama za njihovu upotrebu za facilitaciju interkulturnog dijaloga, pre svega će biti namenjena omladinskim organizacijama i edukatorima, ali i svim ostalim relevantnim akterima širom Srbije koji rade u sferi ljudskih prava i antidiskriminacionih pitanja.

Program Slobodna zona Junior uspostavljen je 2006. godine sa namerom da se u Srbiji pokrenu razgovori i prošire znanja o aktuelnim društvenim i političkim temama iz celog sveta, te da se putem primene angažovanih filmova u obrazovanju doprinese razvoju kritičkog razmišljanja kod mladih ljudi, povećanju medijske pismenosti, tolerancije, te razbijanju predrasuda i stereotipa. Program se tokom godina širio, te danas obuhvata aktivnosti u osnovnoškolskoj, srednjoškolskoj i visokoškolskoj nastavi, kao i programe neformalnog obrazovanja za decu i mlade.

Projekat Naše razlike su naša snaga, sprovodi Fond B92 kroz program Slobodna Zona Junior uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru programa Podrška civilnom društvu Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, a sufinansiran je iz budžeta Republike Srbije – Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.


Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google