NAUČNI SKUP

Sloboda kulture i kultura slobode

3. NOVEMBAR, 10.00č
DOM OMLADINE BEOGRADA, hol ispred sale Amerikana


Učesnici: Jerôme Roudier (filozof, profesor Fakulteta humanističkih nauka na Katoličkom univerzitetu u Lilu), Tomislav Brlek (teoretičar književnosti), Ildiko Erdei (antropološkinja), Maja Stanković (teoretičarka kulture).
Moderator: Ivan Milenković

Naučni skup Sloboda kulture i kultura slobode nastoji da dovede u pitanje predrasudu prema kojoj su kultura i politika suprotstavljene datosti: Kultura je dobra, politika je zlo. Ideja je, nasuprot tome, pokazati da je svaka kultura politička, a svaka politika oblikovana kulturom. Utoliko je pitanje slobodne kulture i pitanje slobode unutar kulture: Da li može biti slobodne političke zajednice u kojoj pojedinci ne mogu da biraju kulturni model, već im se nameće samo jedna (kulturno-politička) perspektiva? Da li pojedinac u nacionalnoj kulturi – a postoje samo nacionalne kulture (ne postoji svetska kultura) – može da izabere kulturni model po svojoj volji, i po koju cenu? Najzad, ako je sloboda po definiciji univerzalna, kako se spaja univerzalnost slobode sa posebnošću nacionalne kulture?