MALA ŠKOLA BONTONA

KAKO SE GLEDA FILM - MALA ŠKOLA BONTONA

Mala škola bontona je edukativni program, radionica, namenjena deci osnovnoškolskog uzrasta od 10 do 15 godina i posvećen edukaciji u oblasti audiovizuelne kulture i umetnosti.

Namera je da se podstakne kultura odlaska u bioskope i kultura gledanja audiovizuelnih sadržaja, ali i da se svest polaznika potkrepi teorijskim znanjima iz navedenih oblasti. Upoznavanjem sa osnovnim metoda i tehnikama analize filma, od polaznika se očekuje da počnu da razmišljaju o različitim pojavama, koje će im pomoći da shvate unutrašnju strukturu filma, kao i da formiraju pozitivan stav o kulturi audiovizuelnih medija. Kroz realizaciju bioskopskih projekcija i vežbe u kojima će polaznici samostalno dolaziti do zaključaka, projekat ima za cilj:
– razvoj opažanja
– razvoj kritičkog mišljenja
– upoznavanje sa svetom filma
– upoznavanje sa metodama i tehnikama anlize filma
– otkrivanje individualnih afiniteta i talenta
– otkrivanje mnoštva filmskih zanimanja i upoznavanje sa njihovim značenjem
– podsticanje razvoja bioskopske kulture
– razvoj publike

OPIS
KAKO SE GLEDA FILM - MALA ŠKOLA BONTONA

Online radionica
Vreme:
7. Novembar od 11.00 do 14.00č
Predavači:
Zoran Janković i Đorđe Bajić
Prijava putem maila: artbioskop@kolarac.rs


PRIJAVA

TEMATSKE CELINE
EMOCIJA

Teme za diskusiju: Da li je ovaj film pobudio vaše emocije? I koje? Koliko vam je važno da vas film emotivno ponese? Može li film da bude dobar da vas na emotivnom planu ne ponese i dotakne? Koje emocije bi filmovi poput tih trebalo da podstiču?….

likovi

Koji su ključni likovi u ovoj priči? Po čemu to znamo? Kako i zašto se vezujemo za neke likove u filmovima a za neke ne? Koliko su simpatični i zanimljivi likovi važni za film? Da li nekad filmove prvenstveno pamtimo po likovima, a ne po priči ili zapletu? Zašto je to tako?…

RADNjA / ZAPLET

Šta je ono važno za zaplet jednog dobrog filma? Koliko je zaplet važan za krajnji utisak o filmu? Kako prepoznajemo šta je u filmu važno za osnovnu radnju filma? Da li je moguće da dvoje ljudi na različite načine usvoje i razumeju radnju jednog istog filma? Da li u filmu nekad ima previše radnje i/ili previše zapleta ili preokreta?…

PROSTOR

Koliko je prostor važan za radnju ili za film u celini? Da li nekad prostor u kom se radnja zbiva na neki način određuje i sam film ili naš krajnji utisak o njemu? Da li je moguće zamisliti radnju nekog filma u sasvim drugačijem prostoru?…

MUZIKA

Da li baš uvek primećujemo muziku u svakom filmu koji pogledamo? Da li je dobra samo ona filmska muzika koju primetimo, zapamtimo i/ili poželimo da ponovo čujemo? Da li je danas moguće zamisliti film bez muzike? Može li muzika iz filma da postoji i mimo ili nakon filma? Šta to neku filmsku muziku čini uspelom ili boljom ili upečatljivijom od drugih?…

TEHNIČKA PITANJA

Koliko film danas zavisi od tehničkih dostignuća? Da li je važna ravnoteža između tehničko/vizuelnog dela filma i same priče i likova koji nju grade, sa druge strane? Da li je moguće imati film koji je tehnički nešto lošije izveden a da nam se ipak svidi i da ga označimo kao dobro filmsko ostvarenje? Ima li preterivanja sa specijalnim efektima na filmu danas? Da li su tehnička dostignuća na filmu u senku bacila emocije koje bi neki film mogao ili trebalo da probudi u gledaocima?…

KAKO GLEDAMO I KAKO BI TREBALO GLEDATI FILM DANAS

Da li postoji jedan jedini dobar ili poželjan način da se neki film gleda? Koji su to najbolji mogući uslovi za gledanje filma danas? Koliko uslovi u kojima smo gledali neki film mogu da utiču na naš konačan utisak o tom filmu? Da li se možda menja utisak o pogledanom filmu u zavisnosti od toga od gde, kako i s kim smo film gledali – u bioskopu, u kućnoj varijanti, u nekoj nezvaničnoj prilici, sami, sa porodicom, drugovima, dragim osoboma, u punom biskopu? Koliko nam je važan bioskopski bonton i šta on predstavlja?…

KAKO RAZGOVORATI O POGLEDANOM FILMU

Kako razgovaramo o pogledanim filmovima? Da li nam je važno da svoje mišljenje o filmu saopštimo odmah ili možda volimo da sačekamo i saberemo utiske? Koliko nam gledalačko iskustvo pomaže da naučimo da stvorimo i izrazimo jasan stav o filmovima koje smo upravo pogledali? Da li se dešava da vremenom i na nova gledanja promenimo mišljenja o nekom filmu? Šta je ono što je važno istaći u sudu u o nekom filmskom ostvarenju? Da li postoje filmovi o kojima je teže izneti mišljenje i zašto?…


Projekat je podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i realizovaće se u toku 2021. godine kao zajednički projekat Mreže kinoprikazivača Srbije.