SVETLOST SVITACA

SVETLOST SVITACA - virtuelna šetnja kroz istoriju Starog Sajmišta

Projekat Filmskog festivala Slobodna zona Svetlost svitaca želi da mladima ukaže na jednu od lokacija Holokausta u Evropi – Staro Sajmište (Beograd) i upozna ih sa istorijskim dešavanjima na ovom lokalitetu i istakne značaj i neophodnost kulture sećanja.

Na osamdesetu godišnjicu od osnivanja Logora Staro Sajmište, šesnaest srednjoškolaca će zajedno sa istoričarima i umetnicama iz Srbije i Nemačke, kroz radionice osmisliti i kreirati multimedijalnu šetnju na lokaciji bivšeg logora koja će biti dostupna preko mobilne aplikacije.

Projekat želi da da novu perspektivu Starom Sajmištu i oživi sećanje na njega. Aplikacija kreirana tokom projekta će ponuditi drugačiji pristup učenju istorije, produbiće interesovanje za temu stradanja u Drugom svetskom ratu, i omogućiti korišćenje aplikacije na licu mesta tokom (školskih) izleta u Beograd.

RADIONICE

U okviru četiri radionice (pozorišne/dramske, video radionice, radionice performansa i radionice svetlosnih instalacija) polaznici/ce će zajedno sa četiri umetnice iz Nemačke i Srbije u malim grupama osmišljavati, snimati i montirati audio-vizuelne kolaže, pisati tekstove, igrati dramske scene, izvoditi performanse i projektovati svetlosne instalacije i intervencije u prostoru i kroz njih rekonstruisati istoriju Starog Sajmišta kao mesta stradanja ali i mesta sećanja i nade za budućnost.

Pozorišno-dramska radionica

Pozorišno-dramska radionica baviće se pričama buduće mobilne aplikacije na nivou teksta i kratkih dramskih i audio-vizuelnih scena. Polaznici će uz pomoć fotografija, pisama i svedočanstva postati vodiči kroz vreme i prostor Starog Sajmišta. Upoznaće lica, biografije, predmete i mesta iz prošlosti i stupiti u dijalog sa njima. Jedan događaj, istorijska ličnost, zgrada ili najmanji predmet mogu biti ključ za susret sa Sajmištem. Pretvaraće se misli u tekstove, tekstovi u priče, a priče u scene koje će se igrati na različitim mestima na Sajmištu i oko njega isplesti mrežu sećanja, trenutaka i ljudskih sudbina.

Radionicu vodi Susanne Chrudina / Spreeagenten Berlin (Suzane Hrudina, Špreagenten, Berlin)

Spreeagenten su grupa profesionalnih umetnika koji realizuju inovativne pozorišne projekte u Nemačkoj i inostranstvu. Fokus je na pozorišnim produkcijama, ali su otvoreni i za druge umetničke forme, interkulturalni dijalog i interdisciplinarni pristup. Susanne Chrudina kao pozorišna rediteljka i autorka često radi sa dokumentarnim materijalom, razvija dvojezične i višejezične produkcije za lokacije koje nisu pozorišne (site specific art). Već nekoliko godina Susanne Chrudina i trupa spreeagenten redovno sarađuju sa mladima na umetničkim i pozorišnim projektima i performansima baziranim na dokumentarnom materijalu i svedočenjima žrtava Holokausta i alternativnim formama kulture sećanja.

www.spree-agenten.de

Radionica performansa

Radionica performansa će se baviti telom kao instrumentom sećanja. Priče koje krije prostor Sajmišta pretvoriće se u pokret, oživeće se sećanje na njegove žrtve ali i ljude koji su u njemu živeli i stvarali ili tu i dalje žive i rade. Kroz seriju vežbi i improvizacija u prostoru osluškivaće se sopstveno telo, njegove reakcije, osećanja i ograničenja i zatim osmisliti serija kratkih performansa kroz koje će polaznici/ce ispričati (svoju) istoriju Sajmišta i tako postati nosioci i čuvari zajedničkog sećanja. 

Radionicu vodi Elana Katz (Elana Kac) konceptualna umetnica koja se bavi prvenstveno umetnošću performansa. Njen rad dovodi u pitanje kulturne konvencije, kritički ispituje složenost koja se nalazi u kontradikcijama i ima za cilj da izazove iskustvo „odučavanja“ pretpostavljanog. 

Od 2011. istražuje i stvara umetnička dela specifična za određeni lokalitet u Rumuniji i regionu bivše Jugoslavije. U okviru projekta Spaced Memory – bavila se zaboravljenim i „obrisanim” jevrejskim lokalitetima na Balkanu uključujući i Staro Sajmište. Sećanje, „postmemory“ i „prisustvo odsustva“ neke su od glavnih tema kojima se Elana Katz bavi kada su u pitanju lokacije istorijskog „brisanja”.

Katz je izlagala / nastupala u Kraljevskom muzeju lepih umetnosti u Belgiji (2011), Diehl CUBE, Berlin (2013), P.P.O.W. Gallery, New York (2013), DNA Berlin (2015), ROCKELMANN&, Berlin (2016 -19), IEEB 7th of Bucharest (2017), Gallery KWADRAT, Berlin (2017-20), DFBRL8R Performance Art Gallery, Chicago (2019), i u Muzeju Sundsvall, Švedska (2019-20.), gde je njen rad nedavno postao deo stalne zbirke muzeja. Dobitnica je Franklin Furnace Fund for Performance Art stipendije za umetnost performansa (2011), a njen rad zasnovan na istraživanjima na Balkanu podržali su: ambasade Izraela u Beogradu i Bukureštu, Goethe-Institut u Bukureštu, Goethe Institut iz Kluža i Jašija i Trust for Mutual Understanding grada Njujorka. Godine 2020. u saradnji sa galerijom KWADRAT osnovala je berlinski prostor savremene umetnosti HOUSE FOR THE END OF THE WOLD – Kuća za kraj sveta (HEW). Elana Katz živi i radi u Berlinu od 2008. 

www.elanakatz.eu

Video radionica

Video radionica će se baviti temom sećanja u vremenu i prostoru, polaznici/ce će filmskim sredstvima otkrivati deliće sećanja koje su „zapamtili“ zidovi preostalih zgrada na Starom Sajmištu ali i projektovati na njih sopstvena (o)sećanja, želje, snove i vizije budućnosti. Zajedno ćemo pratiti tragove koje nam Sajmište nudi, sakupljaćemo utiske, slike, zvukove i fragmente prošlosti i sadašnjosti i zatim osmisliti, snimiti i montirati video radove i osmisliti video-instalacije u prostorima Starog Sajmišta i tako ih transformisati u prostore (zajedničkih) sećanja. 

Radionicu vodi Branka Pavlović, montažerka i video umetnica. Diplomirala je filmsku i TV montažu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i MA Kunst im Kontekt na Univerzitetu umetnosti u Berlinu (UdK Berlin). Radi kao montažerka, video umetnica i edukatorka na projektima vezanim za dokumentarni film, pozorišnim kao i participativnim projektima koji se bave kulturom sećanja i (video) performansom. Trenutno radi kao edukatorka za upotrebu filma i digitalnih medija u Centru za digitalne sisteme (CeDiS) pri Freie Universtätu u Berlinu, Nemačka. Koselektorka i umetnička direktorka Filmskog festivala Slobodna zona u Beogradu od 2009. Živi i radi u Berlinu i Beogradu.

www.brankapavlovic.com

Radionice svetlosnih instalacija

Radionice svetlosnih instalacija će sećanja preživelih učiniti vidljivim. Kroz rad sa različitim svetlosnim izvorima, povezujući istorijske činjenice sa sopstvenim utiscima polaznika/ca i iskustvima na Sajmištu i njegovoj okolini, kroz instalacije i intervencije će se osvetliti neki tamni delovi istorije ovog zapostavljenog mesta ljudskog stradanja – nekadašnjeg logora Staro Sajmište. Delikatnim jezikom svetla, uz pomoć baterijskih lampi, projektora, standardnih i nestandardnih izvora svetlosti postojeći prostor će nam otkriti svoja zaboravljena sećanja. Ovim projektom osvetlićemo pojedine zagubljene ljudske glasove u velikom mraku zaborava – poput svetlosti svitaca.

Radionicu vodi Milica Komlenić – Vukić, beogradska dizajnerka. Diplomirala je 2002. godine na Univerzitetu u Beogradu, Fakultet primenjenih umetnosti, odsek za unutrašnju arhitekturu. Milica je magistrirala iz oblasti osvetljenja u arhitekturi na Univerzitetu u Vismaru (Nemačka). U Berlinu, Atini i Beogradu njen profesionalni angažman obuhvatao je dizajn svetla u pozorištima i arhitekturi. Koautorka je mnogih projekata urbane rasvete u Beogradu i bila je angažovana na realizaciji nekoliko studentskih radionica za osvetljenje. Njena tematska orijentacija uključuje i fotografiju i video produkciju.

FINALNI PROIZVOD - MOBILNA APLIKACIJA

Svi radovi nastali tokom radionica biće izvedeni, prikazani i snimljeni u prostorima na samoj lokaciji Starog Sajmišta ali će konačan oblik dobiti u okviru multimedijalne mobilne aplikacije Svetlost svitaca. Radovi polaznika/ca će u formi multimedijalne šetnje biti dostupni učenicama i učenicima širom Srbije i njihovim nastavnicima i profesorima a budući posetioci će putem aplikacije moći da vide, upoznaju i dožive tragičnu prošlost Starog Sajmišta iz perspektive mladih ljudi ovde i sada.

Projekat Svetlost svitaca realizuje Filmski festival Slobodna zona uz podršku Fondacije Sećanje, odgovornost, budućnost (EVZ) i saradnju Fondacije Fond B92 (program Slobodna zona junior), Centra za primenjenu istoriju, Udruženja za društvenu istoriju – Euroclio, nezavisne pozorišne trupe Spreeagenten iz Berlina i Centre für Digitale Systeme sa Freie Universität Berlin u periodu od 01.04.2021. do 01.01.2022.

ŠETNJA SA SVICIMA
APLIKACIJA I RIDER
PRIJATELJI SVITACA
TIM SVITACA
FOTO